Vandreture

Stiftelsen har udgivet en række vandretursfoldere for skovene: Færgelunden syd for Jægerspris by, Kohaven og Slotshegnet, som grænser op til parken ved Jægerspris Slot samt Nordskoven længst mod nord.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af vandretursfolderne. I hver folder gives en beskrivelse af vandre-/cykelture.

Folderne kan downloades her eller købes i museumsbutikken på Slottet, Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris, Frederikssund Bibliotek og Frederikssund Turistinformation.

Husk “spillereglerne” i skovene:

  • TÆNK på brandfaren
  • VÆRN om skoven og dens værdier
  • KAST ikke affald
  • HUNDE skal føres i snor

Den store ahorn ved Dyrnæsvej. Foto: N. Sættem

Nordskoven

Fællesskoven og Studehaven udgør tilsammen den nordlige del af Jægerspris Skovdistrikt. De to skove er tilsammen kendt som Nordskoven.

Download folder om Nordskoven

I folderen om Nordskoven beskrives en cykeltur på ca. 14. km.

Cykelturen starter ved Skovens kirke. Undervejs kommer man blandt andet forbi flere birkebevoksninger, hvor skovbilledet kan føre tanken hen på de svenske skove.

På toppen af Nordskovens højeste punkt, Frederikshøj, kan man tage en pause i Frederik VII’s jagtpavillon.

Jagtpavillonen er en åben hytte med stråtag, bygget i 1857.

Fra pavillonen har der tidligere været en storslået udsigt over Roskilde Fjord, men nu er skoven vokset og dækker herfor.

Ruten fører længere fremme forbi Bredvig mose, som giver et billede af den urskov, som i oldtiden strakte sig ud over den nordlige del af Horns Herred.

Der er ikke foretaget hugst siden 1920.

Længere fremme passerer man de tre kendte ege: Kongeegen, Snoegen og Storkeegen.

Kongeegen, som er den ældste, er anslået til at være mellem 1500-2000 år gammel.

Turen går videre ad Strandvejen til Kalkovns Mose, hvor der engang blev fremstillet kalk.

Senere ses en sø, som er en gammel lergrav. Fra 1872 til 1890 lå der et teglværk syd for søen. Herfra blev anlagt en udskibningsbro, som ved Dyrnæs stadig går langt ud i fjorden.

Slotshegnet og Kohaven

I denne folder er beskrevet en vandretur på 4-4,7 km.

Download folder om Slotshegnet og Kohaven

Turen starter ved Jægerspris Slot, hvor den også ender.

I starten går man langs med det gamle skovbryn, hvor man kan se nogle karakteristiske vrange bøge.

Turen går videre til Kohaven, hvis man vælger den lange rute på 4,7 km.

I Kohaven kommer man blandt andet forbi Arnæs Bakke, hvor der er en flot udsigt over strandengene og Roskilde Fjord med øen Øksneholm lige for.

Vælger man den kortere tur på 4 km., kommer man gennem Fasanhaven ved den fredede Fasangård.

Haven er anlagt i barok stil med hække, beskårne lindetræer og en lindeallé ned til Benediktstøtten.

Denne støtte er én af de 54 mindestøtter, der står rundt om i Slotshegnet.

Færgelunden

Vandreturen i Færgelunden er ca. 5,5 km. lang og starter ved parkeringspladsen 200 m. nord for Egnsmuseet “Færgegården”.

Download folder om Færgelunden

Ruten passerer forbi det idylliske Schweizerhus, som blev opført i 1794 af arveprins Frederik og gemalinden Sophie Frederikke.

Det blev dengang benyttet som lysthus. Turen snor sig videre gennem områder med rødgraner og bøgetræer.

Færgelunden rummer et stort antal gravhøje fra yngre stenalder og bronzealder. En større sti mod øst, fører ned til en gammel grusgrav, som i dag er en god legeplads for børn og voksne.

Halvvejs på ruten krydser man landevejen og kommer over på kystsiden med de stejle skrænter. Herfra er der en storslået udsigt ud over Roskilde Fjord.

Ved lavvande ses tydeligt øen, Ammesholm, som er et yndet tilholdssted for fugle. Ved Kignæs munder stien ud ved nogle store sandskrænter.

Kignæs

I 1842 begejstrede naturen her maleren J. TH. Lundbye til hans gennembrudsbillede “En Dansk Kyst” – motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord. Stedet hedder nu Kignæs.

Foto: SMK – public domain