Samarbejde

Stiftelsen har udlejet eller bortforpagtet en del af ejendommene under Jægerspris gods og deltager i forskellige samarbejdsprojekter.

Her er en oversigt over de mangeartede aktiviteter, som ikke drives af Stiftelsen selv.

Frederik 7. Malet af J.V. Gertner i 1851. Portrættet hænger i Danners kabinet i museet på Jægerspris Slot. Foto: Henrik Ledet

Danner

Stiftelsen og organisationen Danner har fundet sammen i et projekt med det formål, at bringe voldsramte kvinder med børn mulighed for at komme videre. I en bygning omkring slotsgården er der indrettet 6 lejligheder, Dannerboliger, hvor familier kan bo i en periode med socialfaglig støtte. 

Nexus

Syd for Færgelundssskoven driver Københavns Kommune institutitonen Nexus for unge, som skal trækkes væk fra belastede miljøer i København. 

Børneforsorg for handicappede børn og unge

Skovridergården og Skovlyst er i dag indrettet til brug for handicappede børn og unge under institutionen Granbohus.

Den Sociale Udviklingsfond (SUF)

SUF har overtaget lejemålet af Donekrogen, der er smukt beliggende op til skoven Slotshegnet for enden af Iver Lykkes Vej. Formålet er at drive en institution BOAS Jægerspris hvor målgruppen er unge voksne med særlige behov.

Frederikssund Kommune og Slotsgårdens Børnehave

Frederikssund Kommune driver “Slotsgårdens Børnehave”, der holder til i bygningen, som ligger øst for og op til indkørslen til slotsgården.

Egnsmuseet Færgegården

Den gamle Færgegård fungerer som egnsmuseum for Frederikssund Kommune. I dag er egnsmuseet administrativt knyttet til Roskilde Museum.

Grevinde Danner i sin brudekjole stående ved en buste af sin mand Frederik 7. Malet af David Monies i 1850. Portrættet hænger i kongens arbejdsværelse i museet på Jægerspris Slot. Foto: Henrik Ledet

Kulturhus og turistinformation

Rejsestalden ved Jægerspris Slotskro blev i et samarbejde mellem den tidligere Jægerspris Kommune og Stiftelsen gennemgribende renoveret. Bygningen benyttes til kulturhus og turistinformation, og drives af Frederikssund Kommune.

Naturbørnehaven “Fasangården”

Initiativrige lokale borgere har stået bag oprettelsen af Naturbørnehaven i den gamle Fasangård ved Jægerspris. 

Pædagogikken tager sit udgangspunkt i naturen, hvor sanser, følelser og læring får plads og tid til at udfolde sig i børnenes tempo og ud fra børnenes behov.

Slotsparkens Friskole

Den gamle Slotskro huser nu Slotsparkens Friskole. På initiativ fra nogle lokale borgere, danner kroen ramme om en privat grundskole. Fra starten er der tilmeldt mere end 70 elever.  

Landbrug, militær og golf

Samtlige landbrugsarealer er bortforpagtede. De tre hovedgårde indgår i en fælles aftale med Forsvaret.

Egelundsgården er omdannet til golfbane for Frederikssund Golfklub.