Slottets historie

Jægerspris Slot er et af Danmarks ældste kongeslotte, smukt beliggende i Fjordlandet og omgivet af historiske skove.

Slottets royale historie går tilbage til 1200-tallet, og danske konger og dronninger har siden brugt Jægerspris Slot som jagt- og sommerslot.

Jægerspris Slot er bygget over seks århundreder. Det startede som en gård, og med til- og ombygninger stod slottet færdigt i 1746. Spirenes vejrhaner har Frederik 5.s spejlmonogram.

I 1854 indrettede Frederik 7. og grevinde Danner slottet til deres private bolig. Værelserne står stadig som i 1850’erne, hvor parret boede på slottet, og de kan ses i slottets museum.

I 1867 åbnede grevinde Danner et børnehjem på Jægerspris Slot.

Grevinde Danner døde i 1874, og siden har Kong Frederik den Syvendes Stiftelse drevet Danners børnehjem og Frederik 7.s mindemuseum på slottet.

Det middelalderlige slot

På Valdemar Sejrs tid var Jægerspris Slot ikke et slot. I 1231 omtales stedet som en kongsgård, og kongen overnatter på gården, når han rejser rundt i riget.

I løbet af senmiddelalderen bliver gården udskiftet med et højt stenhus med voldgrav. Den middelalderlige kerne ligger midt i nordfløjen og er opført omkring år 1400, hvor Margrethe 1. er regent.

På den ældste del af slottet, som oprindeligt hed Abrahamstrup, er der et bånd med dobbelt savsnit.

Foto: Henrik Ledet

Christian 4.

Med den byggelystne Christian 4. får slottet i år 1600 et nyt grundmuret hus, der indrettes som køkkenfløj. Bygningen er lang, én etage høj og ligger foran hovedhuset.

I 1623 opfører kongen også et syvkantet trappetårn på den høje bygning fra Margrethe 1.s tid.

Foto: Henrik Ledet

Christian 5.

De store skove omkring slottet er et yndet tilholdssted for de jagtglade regenter, også Christian 5.

I 1673 sælger Christian 5. godset til sin overhofjægermester Vincents von Hahn. Aftalen er, at kongen skal have værelser i jagttiden, staldrum og foder til heste og jagten på adelvildt. Til ære for overhofjægermesteren giver Christian 5. slottet et nyt navn: Jægerpris. Det bliver hurtigt til Jægerspris.

I 1679 fortryder kongen sit salg og køber godset tilbage.

Prins Carl, Frederik 4.s broder

I 1771-1722 er det Frederik 4.s bror, prins Carl, der bygger til. Han lægger et stokværk på Christian 4.s lange køkkenfløj og indretter den som bolig for sin familie.

Prins Carl lægger også valmtag og gavlkviste på Margrethe 1.s høje hus, og husets vinduer flyttes for symmetriens skyld.

Christian 6.

I 1732 opfører Christian 6. østfløjen mod slotsparken. Den forbinder det høje middelalderhus med sydfløjen. Den nye fløj indrettes som hovedfløj med moderne gemakker til kongen og dronningen. Nu har slottet 50 værelser. Udvendigt bliver det pudset op i hvidt.

Selvom østfløjen er slottets korteste, får de tætsiddende vinduer facade til at virke bredere.

Frederik 5.

Med Frederik 5. får slottet sin endelige U-formede grundplan.

I 1743 får kronprins Frederik slottet af Christian 6., og samme år bliver det kronprinsens bryllupsgave til kronprinsesse Louise.

I 1745 udskifter kronprinsen trappetårnets kuppel med et spir, og året efter – da han bliver konge – sætter han også spir på sydfløjens to tårne. Vejrhanerne har Frederik 5.s spejlmonogram.

Samtidig forlænger han nordfløjen, så den bliver lige så lang som sydfløjen. Slottet har nu sin endelige grundplan, og i løbet af de næste årtier bliver murværket pudset op i gult.

Frederik 5.s anden hustru, Juliane Marie, får også slottet i bryllupsgave, da de bliver gift i 1752.

Foto: Henrik Ledet

Arveprins Frederik

Efter Frederik 5.s død i 1766, fortsætter enkedronning Juliane Marie med at bruge slottet som sin sommerresidens.

I 1772 overdrager Christian 7. slottet til sin halvbror, arveprins Frederik. Arveprinsen ansætter billedhuggeren Johannes Wiedewelt til at anlægge nordfløjens have, Julianehøj og Mindelunden.

Arveprins Frederik og hans hustru, arveprinsesse Sofie Frederikke, opholder sig ofte på Jægerspris. Da arveprinsessen dør i 1794, overdrager arveprinsen slot og gods til kronen.

🎧 Memory Lane 3630. En dronning og 83 helte.
Hør podcast om Mindelunden i slotsparken.

Christian 8.

Arveprins Frederiks søn, prins Christian, kommer på slottet som barn.

Senere, da han bliver konge i 1839, bestiller han tegninger af gamle ”tusindårige” egetræer i Nordskoven hos landskabsmaler Louis Gurlitt.

Nordskoven er en del af Jægerspris Skovdistrikt, som hører til Jægerspris gods.

Frederik 7.

I 1828 bliver prins Frederik gift med Frederik 6.s ældste datter, prinsesse Vilhelmine.

Ægteskabet er ikke lykkeligt. I 1834 siger Vilhelmine stop, og Frederik 6. sender prins Frederik til Jægerspris. På tre uger når prins Frederik både at gå på jagt og udgrave gravhøje i området omkring slottet.

I 1848 bliver Frederik 7. konge med valgsproget ”Folkets kærlighed min styrke” og underskriver året efter grundloven. Jægerspris Slot og gods har tilhørt kronen, men med grundloven tilfalder det staten.

21. april 1854 tilbagekøber Frederik 7. Jægerspris Slot for 600.000 rigsdaler. Det er grevinde Danners fødselsdag, og hendes våbenskjold er malet på nordfløjens frontgavl.

🎧 Frederik 7. Kongen der ikke ville være konge.
Hør podcast for børn 8+ om Frederik 7. og Jægerspris Slot.

Foto: Henrik Ledet

Grevinde Danner og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse

Da Frederik 7. dør i 1863, arver grevinde Danner kongens private formue.

Jægerspris Slot bliver hendes enkesæde, og inden hun dør, åbner hun mindemuseum og børnehjem på slottet.

Med en fundats sikrer hun, at Jægerspris Slot og gods altid skal drives som privat ejendom med formålet at drive børnehjemmet og holde slot, museum og park.

Grevinde Danner dør i 1874, og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse træder i kraft og fortsætter grevindens velgørende arbejde.