Søg legat

Stiftelsen administrerer to legater

Fonden

Fonden giver støtte til enlige mødre i social nød og deres uddannelse. Se her: Fonden

Mindefonden

Mindefonden yder støtte til uddannelse for børn, som har boet på Stiftelsens børnehjem ved Jægerspris Slot. Se her: Mindefonden

Kong Frederik 7.s buste i slotsparken. Kong Frederik 7.s valgsprog er hugget i stenen: “Folkets kærlighed – min styrke”. Foto: Henrik Ledet

Ansøgning om støtte fra Fonden

Efter ansøgning ydes der fortrinsvis støtte til enlige mødre i social nød og deres uddannelse. Der ydes ikke tilskud til studierejser.

Uddeling en gang årligt i november måned. Ansøgningsfrist 1. oktober. Ansøgning skal fremsendes i perioden 1. juni til 1. oktober.

Download ansøgningsskema

Ansøgning skal sendes via email kf@kongfrederik.dk og stiles til:

Fonden
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Slotsgården 20
3630 Jægerspris

Hvis man ikke har adgang til email, kan ansøgning fremsendes med almindelig postforsendelse til ovenstående adresse.

Behandling af persondata

Forgyldt ur i Audienssalen på Jægerspris Slot. Foto Henrik Ledet

Historien om Fonden

Ud over børnehjemmet i Jægerspris oprettede grevinde Danner også en Stiftelse i København.

Denne fik navnet “Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen”.

Stiftelsens primære formål var fra starten opførelsen af og drift af den bygning, der nu er kendt som “Dannerhuset” beliggende i København på hjørnet af Nansensgade og Gyldenløvesgade. Værelserne blev stillet til rådighed for ældre og økonomisk dårligt stillede enlige kvinder.

Gennem årene forfaldt bygningen og behovet for værelser blev mindre. D. 1. oktober 1979 blev bygningen solgt til et entreprenørfirma.

Umiddelbart herefter besatte mellem 200 og 300 kvinder bygningen. I løbet af kort tid lykkedes det “Foreningen Kvindecenter” at skaffe et økonomisk grundlag for erhvervelse af huset.

Entreprenørfirmaet var indstillet på at sælge mod alene at få dækning for udgifterne ved købet. Handelen faldt på plads. Fra den 1. januar 1980 var kvinderne herre i deres eget “Dannerhus”.

Indtægten fra det første salg er placeret i en fond, som administreres af Stiftelsen i Jægerspris.

Dannerhuset i København. Foto: Danner

Mindefonden

Mindefonden yder støtte til uddannelse for børn, som har boet på Stiftelsens børnehjem ved Jægerspris Slot.

Skriftlig ansøgning skal fremsendes via email kf@kongfrederik.dk og stiles til:

Mindefonden
c/o Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Slotsgården 20
3630 Jægerspris

Uddeling en gang årligt i november måned. Ansøgningsfrist 1. oktober.

Haven ved børnehjemmet på Jægerspris Slot. Foto: Henrik Ledet