De tusindeårige ege

Jægerspris Nordskov er kendt for de tusindårige ege, Kongeegen, Storkeegen og Snoegen.

Det var Christian VIII, som først sørgede for at få Kongeegen og Storkeegen tegnet og litograferet i 1839. Opgaven blev overdraget til landskabsmaleren L. Gurlitt. Snoegen blev tegnet af L. Wollse for første gang i 1861.

Kongeegen 2013. Foto: Dorte Krogh

Kongeegen

Kongeegens alder er anslået til 1500 – 2000 år – ja måske spirede den år 0 – en fantastisk tanke.

I 1973 brækkede den sidste hovedgren af, og siden er halvdelen af skallen faldet. Senest i sommeren 2017 medførte kraftige regnskyl og tiltagende råd, at en større sidegren faldt ned. Taget alderen i betragtning har den resterende del af kronen det forbavsende godt. Der er opsat nye støtter. Forhåbentlig vil de sikre, at det aldrende træ langt ud i fremtiden vil bevare sin værdighed, som Nordeuropas ældste egetræ.

Engang var omkredsen over 14 m. Den var en kæmpeeg allerede da Gorm den Gamle regerede.

Da man omkring år 1600 indledte de større hugster af egekævler, har Kongeegen allerede været mørnet indvendig. Desuden har den stået utilgængeligt, og man er veget tilbage for dens store dimension.

Siden har forstmændene haft forståelse for de gamle eges æstetiske værdi. Arboretet har taget podekviste og enkelte er slået an. I 1986 blev en podning, Danneregen, plantet i parken ved Jægerspris Slot af Hans Kgl. Højhed Prins Henrik.

Publikum opfordres til at værne om den gamle eg ved at opholde sig uden for hegnet.

“1000-årig Eg ved Jægerspris” – L. Gurlitt (1839). Litografi. Første kendte gengivelse af Kongeegen. Foto: Henrik Ledet

Snoegen

Snoegen står i Øllemosen. De sidste blade på Snoegen visnede i efteråret 1991.

Gennem de foregående år var udspringet blevet mindre og mindre. Frugtlegemet af svampen, Oksetunge, viste sig ved Snoegens rodudløbere.

Denne svamp angriber ældre egetræer og er en del af en naturlig dødsproces. Snoegens alder var 600 til 700 år. I brysthøjde har den snoede stub en omkreds på 8,7 m.

Snoegen i Jægerspris Nordskov 2015. Foto: Neogeografen Mapillary CC BY-SA 4-0

Storkeegen

Den sidste levende gren af Storkeegen faldt i efteråret 1980. I dag vidner stubben om det gamle træs dimensioner. I 1965 blev dens alder vurderet til ca. 800 år.

Maleren P. C. Skovgaard blev i 1843 inspireret til at male billedet: “Eg med storkerede i Nordskoven ved Jægerspris”. Dengang husede den vældige eg et ynglende storkepar.

Storkeegen i Jægerspris Nordskov 2015. Foto: Neogeografen Mapillary CC BY-SA 4-0

Eg med storkerede

Storkeegen Jægerspris Nordskov. Tegning P.C Skovgaard 1842.

Foto: Skovgaard Museet – public domain