Uddelingspolitik

Uddelingspolitikken følger de formål og forpligtelser, der er fastlagt i fundatsen for ”Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af Almuen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner.”

Fundatsen

Grevinde Danners våbenskjold med teksten: “La fidelité est ma gloire” (Troskab er min ære). Foto: Henrik Ledet

Danners Børn

Formålet om at give ophold for udsatte børn og unge realiseres gennem døgninstitutionen ”Danners Børn”, der omfatter to afdelinger ”Hjortholm” og ”Birkebo.

Til de to afdelinger er der tilknyttet en intern skole, ”Slotsskolen”. Ud over at undervise børn fra ”Hjortholm” og ”Birkebo” modtager skolen eksterne dagelever.

Danners Børn

Skolen for børnene i Danners Børn er indrettet i det historiske Jægerspris Slot. Foto: Henrik Ledet

Jægersprisere

I det omfang de selv ønsker det, holder Stiftelsen kontakt med fraflyttede unge. Det sker blandt andet ved, at der stilles værelser til rådighed for kortere ferieophold og afholdes arrangementer.

Børnehjemmet Danners Børn. Foto: Henrik Ledet

Dannerboliger

I samarbejde med organisationen Danner driver Stiftelsen i to bygninger en udslusningsafdeling for voldsramte mødre med mindreårige børn. Familierne kommer fra forskellige krisecentre.

Stiftelsen godtgør Danner udgiften til socialfaglig og pædagogisk støtte for familierne.

Opholdet kan have en varighed af op til fire år. Det skulle sikre familien en fremtid uden vold, og at børnene kan forblive hos deres mødre.

Foto: Henrik Ledet

Uddelinger

Ud over at støtte disse formål i Stiftelsens egne bygninger til gavn for udsatte børn og unge kan der efter ansøgning bevilges tilskud til eksterne organisationer, foreninger og andre, der yder hjælp til den samme målgruppe.

Slottets vedligeholdelse

Fundatsen angiver en forpligtelse til løbende at vedligeholde slottet, inventaret, parken, monumenterne, busten af kong Frederik den Syvende, grevinde Danners grav og øvrige historiske anlæg. På slottet har der gennem en årrække været udført omfattende istandsættelser og renoveringer.

Senest i 2019 blev tagdækningen på nordvestfløjen fornyet. Samtidig hermed blev der indrettet nye lokaler for børnehjemmets interne skole.

Foto: Henrik Ledet

Mindelunden

Gennem en længere årrække forestod Stiftelsen et istandsættelsesprojekt af billedhuggeren Johannes Wiedewelts historiske Mindelund, der omfatter 54 monumenter i parken og det tilstødende skovområde, Slotshegnet.

En særlig forpligtelse er der til at frede og vedligeholde gravstedet for Frederik den Syvendes mor, prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerins gravsted i den tyske kirkegård i Vatikanet.

Mindelunden

Mindestøtte for Hans Nansen. Foto: Henrik Ledet

Museum

Den af grevinde Danner fastsatte pligt til at værne om mindet efter kong Frederik den Syvende og samlingerne på slottet sikres gennem museet, der drives for Stiftelsens egne midler.

Museet omfatter ud over mindestuerne nyere permanente udstillinger med kongens arkæologiske samling og børnehjemmets historie.

Der vises årligt skiftende særudstillinger. Til museet er der gratis adgang for børnehaver og skoleklasser.

Slotsmuseet

Kongens arbejdsværelse på Jægerspris Slot. Foto: Henrik Ledet