Ledelse

Bestyrelse

Advokat Henrik Dahl – formand

Overlæge, MPH Ulla Axelsen

Redaktør forfatter dr.phil. Bo Lidegaard

Direktion

Direktør Anders Lomholt

Grevinde Danners våbenskjold på en stol i Danners Stue på Jægerspris Slot med teksten: “La fidelité est ma gloire” (Troskab er min ære). Foto: Henrik Ledet