Grevinde Danners ønske

Jeg undertegnede Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner, højsalig Kong Frederik den Syvendes Enke, har, ledet af det Ønske at stifte et varigt Minde om min højtelskede Gemal, Hans Majestæt Kong Frederik den Syvende, og om den Kjærlighed og Omhu, hvormed højsalig Kongen omfattede selv den fattigste og mest hjælpeløse af sine Undersåtter, besluttet at grundlægge en Stiftelse, hvis Bestemmelse skal være under Navn af “Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen , oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner” at yde fattige og ulykkelig stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger samtidig med, at Jægerspris Ejendom og navnlig Slottet med dets Omgivelser altid sikres en de Minder, som dertil knytte sig, værdig vedligeholdelse.”

Sådan formulerede grevinde Danner indledningen til fundatsen for den fond, som i daglig tale betegnes Stiftelsen.

Fundatsen

Grevinde Danner underskrev fundatsen d. 30. oktober 1873. Den skulle træde i funktion efter hendes død, og i november rejste hun kort efter rejste hun til Tyskland og derfra videre til Italien, til Riva, Milano og endelig Genova, hvor vintervejret var mildt.

I Genova blev hun ramt af sygdommen rosen, som udviklede sig til koldbrand. Om morgenen den 6. marts 1874 døde grevinde Danner i sin seng på hotellet, med sin hofdame frøken Lytzen ved sin side.

Fundatsen blev kongeligt konfirmeret 23. maj 1874. Grevinde Danner er begravet i slotsparken i en grav med form som en gravhøj. Hendes sarkofag står bag et bronzegitter med hendes våbenskjold.

Fundatsen

Foto: Henrik Ledet

Børnehjemmet vokser

Stiftelsen arvede grevindens ejendomme i Hornsherred omfattende Jægerspris gods og slot. I årene herefter opførte Stiftelsen børnehjemsbygningerne omkring slotsgården.

Behovet for børnehjemspladser var stort. I 1886 husede Stiftelsen 338 børn fordelt på 17 hjem. Dertil kom i en kortere periode 25 børn i pleje på københavnske børnehjem betalt fra Jægerspris.

Dannerhuset

Grevinde Danners velgørende arbejde omfattede også omsorg for samfundets svageste kvinder.

I København, på hjørnet af Nansensgade og Gyldenløvesgade, købte grevinden en grund. Her nedlagde hun i 1873 grundstenen til bygningen, som skulle danne ramme om en Stiftelse med formålet at ”yde trængende Fruentimmere af Arbejderklassen Fribolig.”

I 1875 stod Dannerhuset i København færdigt, og de næste 100 år var husets 52 små værelser fribolig for fattige kvinder.

I 1979 var tiden en anden. Den 2. november besatte 300 kvinder fra kvindebevægelsen Dannerhuset og malede store kvindetegn på vinduerne. De kæmpede for, at huset skulle være et kvindehus, og siden 1980 har Dannerhuset været kvinde- og krisecenter. Huset drives af organisationen Danner.

Salget af Dannerhuset

Indtægten fra det oprindelige salg af Dannerhuset er placeret i en fond, som administreres af Stiftelsen i Jægerspris. Fonden yder fortrinsvis støtte til enlige mødre i social nød og deres uddannelse.

Dannerhuset i København. Foto: Danner

Dannerboliger

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse og organisationen Danner samarbejder om Dannerboliger ved Jægerspris Slot. Boligerne er et tilbud til kvinder og deres børn, når de flytter fra et krisecenter.

Ved Jægerspris Slot er der indrettet ti lejligheder, hvor familierne kan bo i en opfølgningsperiode med socialfaglig støtte. Kvinderne får hjælp til at komme videre i et liv i trygge rammer uden vold.