“at yde fattige og ulykkelig stillede Pigebørn Ophold”

30. oktober 1873 underskrev grevinde Danner fundatsen til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, i daglig tale Stiftelsen. Fundatsen skulle træde i funktion efter hendes død.

Grevinde Danner døde natten mellem den 5. og 6. marts 1874 og fundatsen blev kongeligt konfirmeret 23. maj 1874.

Læs mere om Grevinde Danner

Foto: Henrik Ledet

Grevinde Danners tanker er videreført

De grundlæggende tanker bag fundatsen er stadig gældende.

Grevinde Danners ønske var at bevare Jægerspris gods. Godset skulle være til gavn for dårligt stillede børn. Slottet og dets omgivelser skulle tillige udgøre et varigt minde om Frederik 7.

Det økonomiske grundlag skulle være driften af skov- og landbrug.

Uddelingspolitik

Birkebo. Akut- og observationsinstitution for børn og unge. Foto: Henrik Ledet

Danners børn

Stiftelsen arvede grevindens ejendomme i Hornsherred omfattende Jægerspris gods og slot.

I årene 1876-1886 opførte Stiftelsen børnehjemsbygninger omkring Slotsgården.

Behovet for børnehjemspladser var stort. I 1886 husede Stiftelsen 338 børn fordelt på 17 hjem.

Af de gamle afdelingsnavne er der to tilbage. “Hjortholm” og “Birkebo”. De to afdelinger er samlet under børnehjemmet Danners Børn.

Læs mere om Stiftelsens arbejde for børn og unge i Danners Børn

Hjortholm. Behandlingshjem for børn og unge. Foto: Henrik Ledet

Fonden

Juridisk er Stiftelsen en erhvervsdrivende fond.

I overensstemmelse med fundatsen er Jægerspris gods opretholdt samlet.

Det økonomiske grundlag er driften af skovene, bortforpagtning af landbrugsarealer og udlejning af bygninger.

I tilknytning til Stiftelsens ejendomme foregår der aktiviteter med relation til børn og børneforsorg.

Samarbejdspartnere

Foto: Henrik Ledet

Museum

Museet på Jægerspris Slot har sin oprindelse i fundatsens bestemmelser om at bevare mindestuer efter Frederik 7. og grevinde Danner.

Museet er suppleret med nyere permanente udstillinger, bl.a. om børnehjemmets historie, samt et værelse til særudstillinger.

Læs mere om Museet på Jægerspris Slot.

Foto: Henrik Ledet

Parken og Mindelunden

De mange mindestøtter i slotsparken og den tilstødende skov, Slotshegnet, udgør et enestående kulturhistorisk monument.

Mindelunden, anlagt i årene 1777-1789, er skabt af billedhugger Johannes Wiedewelt (1731-1802).

Læs mere om Mindelunden

Foto: Jan Bruun Andersen

Skoven

Skovene er en del af Stiftelsens økonomiske driftsgrundlag. Den økonomiske udnyttelse sker i dag under hensyn til skovgæsten og bevarelse af de naturmæssige værdier.

Læs mere om Skoven

Kongeegen. Foto: Dorte Krogh

Louisenlund

På Bornholm, mellem Østermarie og Svaneke, ligger der en lille skov, som Stiftelsen ejer.

Frederik 7. købte skoven efter et besøg på Bornholm i 1851, og han gav den navnet Louisenlund, efter grevinde Louise Danner.

Frederik 7. var en passioneret arkæolog, og købte formodentlig stedet for at bevare de 50 bautasten i skoven.

Foto: Szymon Nitka CC BY-SA 2.0