FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Særudstilling Skolemateriale Koncerter og Andre Arrangementer Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Støtte til Syriske Flygtningebørn BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt Stillingsopslag
OM LEGATER Fonden Mindefonden

På Bornholm ligger der mellem Østermarie og Svaneke en lille skov, Louisenlund.

Skoven ejes af Kong Frederik VII´s Stiftelse.


Louisenlund blev købt af kong Frederik den VII  efter et besøg på Bornholm i 1851. Han gav stedet navn efter grevinde Louise Danner. Kongen var meget interesseret i fortidsminder og købte formodentlig stedet for at bevare de ca. 50 bautasten, som stod spredt over arealet.

Bautasten er aflange opretstående sten uden indskrift - modsat runestenene fra vikingetiden. Bautasten er rejst over hele Europa og kendes helt tilbage fra bondestenalderen, men var mest udbredt i bronze– og jernalderen. De har alle en flad side, svarende til de sten, der blev benyttet i de ældre dysser og jættestuer.  Mange er i tidens løb blevet ødelagt eller anvendt som byggematerialer i fundamenter, i broer og lignende. Man antager, at der har været flere end 1000 bautasten på Bornholm. I dag er der kun bevaret omkring 250.


Bautastenene kan stå på små høje eller på steder, hvor rester af ligbrændingsbål er gravet ned i jorden. Mange bautasten er imidlertid bare rejst, uden man kender baggrunden. De kan stå enkeltvis eller sammen i grupper. Sådanne grupper er gerne placeret på iøjnefaldende steder i terrænet for eksempel på små næs ved kysten, på toppen af et højdedrag eller ved vadesteder.

 

Der har aldrig været foretaget gennemgribende arkæologiske undersøgelser i Louisenlund, så man ved ikke, hvorfor stenene er rejst og hvor gamle de er. 


Oversigtskort:

Louisenlund - fotograf M.Mogensen