Forpagtning

Stiftelsen bortforpagter markarealer til landbrugsdrift og engarealer til græsning.

Hvis man er interesseret i at forpagte et areal, kan der sendes en forespørgsel nederst på siden her:

Forespørgsel – forpagtning

Husk at angive ønsker til arealets størrelse, og hvad det skal benyttes til.

Jægerspris Slot, malet af Hans Heinrich Eegberg, 1745. Foto: Henrik Ledet

Forespørgsel – forpagtning

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.