FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Vinterferie i Slotsparken Skolemateriale Køb billetter Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Retningslinjer for oparbejdning af brænde Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Hjælp til skolegang for afghanske børn Støtte til børn i Ukraine BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt
OM LEGATER Fonden Mindefonden
Stiftelsen

".. at yde fattige og ulykkelig stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse.."

Sådan formulerede grevinde Danner sig i indledningen til fundatsen for den fond, som i daglig tale betegnes "Stiftelsen".

Læs mere her: Grevinde Danner

D. 30. oktober 1873 underskrev grevinde Danner fundatsen, som skulle træde i funktion efter hendes død. 

Grevinde Danner døde natten mellem den 5. og 6. marts 1874 og fundatsen blev kongeligt konfirmeret 23. maj 1874.Grevinde Danner iført sin brudedragt. Maleri udført af David Monies (1850).
Foto: Henrik Ledet.


Arven fra grevinde Danner

Stiftelsen arvede grevindens ejendomme i Hornsherred omfattende Jægerspris gods og slot.

I årene herefter opførtes børnehjemsbygningerne omkring Slotsgården.

Behovet for børnehjemspladser var stort. I 1886 husede Stiftelsen 338 børn fordelt på 17 hjem.

 

Grevinde Danners tanker er videreført

Her mere end 140 år efter Stiftelsens start kan det konstateres, at de grundlæggende tanker bag fundatsen stadig er gældende.

Grevinde Danner’s ønske var, at bevare Jægerspris gods samlet og til gavn for dårligt stillede børn. Slottet og dets omgivelser skulle tillige udgøre et varigt minde for Frederik d. VII.

Det økonomiske grundlag skulle være driften af skov- og landbrug.

 

Fonden

Juridisk er Stiftelsen en erhvervsdrivende fond.

I overensstemmelse med fundatsen er Jægerspris gods opretholdt samlet.  

Det økonomiske grundlag er driften af skovene, bortforpagtning af landbrugsarealer og udlejning af bygninger.

I tilknytning til Stiftelsens ejendomme foregår der flere aktiviteter med relation til børn og børneforsorg.

Læs mere her: Samarbejdspartnere

 

Børnehjem

Efter vedtagelsen af lov om social bistand i 1976 blev der med det daværende Frederiksborg Amtsråd indgået driftsoverenskomst for Stiftelsens børnehjem.

Med strukturreformen 1. januar 2007 er driftsoverenskomsten overgået til Frederikssund Kommune.

Af de gamle afdelingsnavne er der nu kun "Hjortholm" og "Birkebo". De to afdelinger er samlet under børnehjemmet, "Danners Børn".

Læs mere om Stiftelsens arbejde for børn og unge her: 

Danners Børn

 

Jægerspris Slot

Stiftelsen driver slottet med museum, park og mindelund samt de tilhørende skove.

Mindestuerne på slottet indgår nu i et mindre museum, og er sammen med parken og skovene et yndet udflugtsmål. Læs mere her: Jægerspris Slot

 

Museum

Museet på Jægerspris Slot har sin oprindelse i fundatsens bestemmelser om bevarelse af mindestuer efter Frederik d. VII.

Der er nu suppleret med to permanente udstillinger om børnehjemmets historie og skiftende kongelige ejeres arkæologiske virke. Årligt vises der skiftende særudstillinger.

Læs mere her: Slotsmuseet

 

Mindelunden

De mange mindestøtter i parken og den tilstødende skov, Slotshegnet, udgør et enestående kulturhistorisk monument.

Den lange tidsperiode siden anlæggets opførelse  tilbage i 1770'erne havde sat sine spor i den porøse sandsten. Stiftelsen har derfor gennem de seneste år gennemført et omfattende restaureringsprojekt, som sikrer dette nationale mindesmærke for eftertiden.

Læs mere her: Mindelunden

 

Skovene

Skovene er for Stiftelsen en del af det økonomiske driftsgrundlag. Den økonomiske udnyttelse sker i dag under hensyn til skovgæsten og bevarelse af de naturmæssige værdier.

Læs mere her: Skoven

 

Kong Frederik d. VII og grevinde Dannner

Kong Frederik d. VII og grevinde Dannner  i kongens arbejdsværelse på Christiansborg Slot - malet 1861 af J.V. Gertner.
Foto: Ole Woldbye. 

Stiftelsen på skrift

Stiftelsen har udgivet en række bøger om Stiftelsens virke.

Læs mere her:
Stiftelsen på skrift