FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Særudstilling Sommerferieaktiviteter Koncerter og Andre Arrangementer Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN Hjortholm Birkebo Slotsskolen
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Støtte til Syriske Flygtningebørn Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt Stillingsopslag
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Slotsskolen

Slotsskolen er den interne skole for børn og unge, som bor på Birkebo og Hjortholm. Skolen har et tæt samarbejde med Birkebos og Hjortholms personale for at skabe kontinuitet og sammenhæng i børnenes dagligdag. Vi ser det som vores opgave at tage udgangspunkt i elevernes ressourcer og i forhold til den gældende lovgivning at tilbyde dem den bedst mulige undervisning og give dem lyst til og mod på egen læring. Skolen er normeret til 16 børn, der visiteres af PPR i Frederikssund.

Undervisning med udgangspunkt i den enkelte

Slotsskolens undervisning er tilrettelagt som vidtgående specialundervisning med udgangspunkt i det enkelte barns niveau og klassetrin. Vi differentierer i omfanget af boglige aktiviteter, materialer og praktiske aktiviteter. Elever, der gennem længere tid ikke har gået i skole, bliver gradvist vænnet til en skoledag med fuldt skema og til at få mod på egen læring.

Faste rutiner på skemaet  

Skoledagen er præget af forudsigelighed og rutiner, og når eleverne møder om morgenen, ved de hvad der skal ske i løbet af dagen. Hver morgen starter eleverne i deres ”hjemklasse”, hvor de bliver undervist i dansk og matematik et par timer. Derefter bliver børnene delt op i grupper efter klassetrin og fag. Vi har 11 computere med netadgang, som eleverne benytter, når det er relevant i forhold til undervisningen.

Tirsdag er emne- eller turdag. Når vi tager på tur med skolens to busser, forsøger vi at give eleverne oplevelser, viden og erfaringer, der supplerer skolegangen. På emnedagene arbejder vi med praktiske og kreative aktiviteter, der engagerer eleverne på nye måder. I perioder bryder vi skemaet op og arbejder tværfagligt eller med udgangspunkt i et bestemt fag.

Elevernes standpunkt

Slotsskolen tager udgangspunkt i folkeskoleloven og de gældende læreplaner for fagene. Eleverne bliver testet i dansk og matematik. Resultaterne indgår sammen med observationer af elevernes personlige, faglige og sociale kompetencer i en skoleudtalelse, som indgår i Birkebos samlede observationsrapport og den individuelle behandlingsplan for børnene på Hjortholm. De elever, der skal til folkeskolens afgangsprøve undervises på Slotsskolen, mens prøverne bliver afviklet i samarbejde med den lokale folkeskole.

Smukke lokaler og skøn natur

Slotsskolens restaurerede klasselokaler har udsigt over Slotsparken og vores have. Skolen råder over værksted, gymnastiksal og bålhus. Udover Slotsparken har vi også en naturgrund til forskellige udendørsaktiviteter, ligesom vi også benytter den nærliggende skov og stranden i forbindelse med undervisningen.

Personalegruppen

Personalet på Slotsskolen består af lærere, pædagoger og en skoleleder. Vi skaber kontinuitet, nærhed og tryghed for vores elever i dagligdagen. Personalegruppen dækker fagligt bredt og kan tilbyde mange kreative aktiviteter, der supplerer undervisningen og udvikler eleven.