FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Særudstilling Efterårsferie Skolemateriale Koncerter og Andre Arrangementer Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN Hjortholm Birkebo Slotsskolen
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Støtte til Syriske Flygtningebørn Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt Stillingsopslag
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Birkebo

Akut- og observationsinstitution

Birkebo modtager børn og unge og udreder dem med hensyn til udvikling, ressourcer, vanskeligheder og støttebehov. Målgruppen er børn/unge i alderen 6-18 år, hvor der er truffet beslutning om akut anbringelse eller om udredningsforløb under ophold på døgninstitution. Svært belastede børn og unge med kendt misbrugsproblematik, psykiatriske diagnoser eller voldskriminelle problemstillinger ligger udenfor Birkebos målgruppe. Birkebo har plads til 8 børn/unge.

Forløb for akutanbringelse

Birkebo kan modtage børn og unge døgnet rundt med kort varsel, når den kommunale myndighed har besluttet, at anbringelse her og nu er nødvendig for at sikre barnet/den unges behov for omsorg og støtte i en akut situation. For at vi kan tage bedst mulig vare på barnet i den akutte situation, skal Birkebo have indsigt i baggrunden for beslutningen om anbringelse, ligesom vi skal kende eventuelle aftaler om samarbejde og kontakt med forældrene, mens barnet opholder sig på Birkebo.

Ved en akut anbringelse modtager vi barnet/den unge omsorgsfuldt og med en bevidsthed om den krisesituation, anbringelsen medfører for barnet og dets familie.  Vi giver praktisk og personlig støtte, indtil det videre forløb er afklaret.

3-4 døgn efter en akut anbringelse holder vi møde og indgår foreløbige aftaler for den nærmeste tid. Senest 14 dage efter anbringelsen forelægges sagen for visitationsudvalget på Danners børn. Her orienterer vi om den akutte anbringelse og en eventuel beslutning om fortsat forløb på baggrund af skriftlig indstilling fra den kommunale myndighed.    

Forløb for observation og udredningsanbringelse

Birkebo modtager også børn og unge til nærmere udredning af udvikling, ressourcer og støttebehov. Hvert udredningsforløb tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets historik. Udredningsperioden varer typisk 4-5 måneder, mens anbringelser i henhold til Servicelovens § 51 afsluttes indenfor 2 måneder.

I starten af udredningsforløbet udarbejder vi en individuel støtte- og observationsplan, der løbende revideres i forhold til udvikling og erkendelser under observationsforløbet. Alle udredningsforløb bliver tilrettelagt individuelt på baggrund af eksisterende viden om barnet/den unge. Som afslutning på forløbet, skriver vi en rapport med beskrivelser, vurderinger og anbefalinger for fremtidig støtte.

Døgnmiljøet

Birkebo fremstår hyggelig og fungerer som en tryg og struktureret ramme om hverdagen. Alle har eget møbleret værelse med TV. På afdelingen er der badeværelser, fælles stue og et køkken, hvor vi i fællesskab tilbereder dagens måltider. Der er pædagogisk personale på afdelingen i alle døgnets timer.

Under opholdet går børnene og de unge i den interne skole (Slotsskolen) eller fortsætter i deres egen skole.

Fritiden bliver tilrettelagt i samråd med børnene/de unge i forhold til deres interesser. Birkebo har båd, kanoer, adgang til sportshal og fodboldbane, og vi har året rundt mange aktiviteter i den nærliggende skov og strand. For at inddrage børnene og de unge i hverdagen, holder vi børnemøder, hvor de kan tilkendegive deres ønsker og meninger.

Samarbejde og kontakt med forældre og andre

Birkebo støtter bar­net/den unge i at bevare positive kontakter til familie og netværk under opholdet. Der er to kontaktpædagoger, som står for den primære kontakt og samarbejdet med børnene og forældrene under opholdet. Vi ønsker et tæt samarbejde med forældrene og er i regelmæssig telefonisk kontakt med dem. Forældre kan deltage i alle opfølgningsmøder med den kommunale sagsbehandler, ligesom de kan deltage i f.eks. lægebesøg, tøjindkøb, frisør osv.

Ud over forældre er anden familie og venner efter aftale velkomne til at besøge barnet/den unge på Birkebo. Vi støtter også besøg og deltagelse i aktiviteter i børnenes tidligere miljø i det omfang det er muligt og ønskeligt. 

Kronhjorten i Slotsgården

Aftensmad på Birkebo

 

Her kan du læse om praktikforløb på Birkebo.