FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Særudstilling Efterårsferie Skolemateriale Koncerter og Andre Arrangementer Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN Hjortholm Birkebo Slotsskolen
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Støtte til Syriske Flygtningebørn Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt Stillingsopslag
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Hjortholm behandlingshjem

Hjortholm er for børn, der har personligheds- eller udviklingsforstyrrelser, som omfatter emotionelle, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder herunder også opmærksomhedsforstyrrelser. Hjortholm har plads til 10 børn som ved indskrivning er mellem 6 og 10 år.

Behandlingstilbuddet

Behandlingen bliver tilrettelagt ud fra en individuel behandlingsplan. Hjortholms pædagoger og behandlingsleder/psykolog tilrettelægger et miljø, som i videst mulig udstrækning kompenserer for barnets mangel på indre struktur. Når det er nødvendigt, supplerer vi med individuel terapi. Kontinuitet og en struktureret hverdag er en del af behandlingen. De mål, der er defineret i behandlingsplanen, udmønter sig i den daglige omsorg og i relationen til barnet. Som en del af behandlingen arbejder vi under hele anbringelsen med barnets livshistoriebog, hvor vi forsøger at skabe sammenhæng mellem barnets fortid, nutid og fremtid og mellem hjem og institution.

Hverdagsliv inde og ude

Børnene bor i to bogrupper med fem børn i hver. Bogrupperne har fælles stue, køkken-alrum og aktivitetsrum. Alle børn har deres eget værelse.

Den omgivende natur med skov og strand og Hjortholms store have med bl.a. gynger, cykelbane og bålsted er en del af den pædagogiske ramme og giver børnene både oplevelser og udfordringer. Børnene deltager i faste ugentlige aktiviteter som f.eks. biblioteket og besøg i svømme- idrætshal. Vi tager også børnene med i biografen, på bytur, på besøg i Zoologisk Have og meget andet.  Nogle børn har en interesse, som de dyrker i lokalmiljøet, hvis det er muligt.

Vi planlægger og igangsætter indendørsaktiviteter ud fra børnenes interesser og behov. Vi spiller forskellige spil, tegner, bager, leger, spiller PlayStation osv. sammen med børnene.

Familiearbejdet er vigtigt

Hjortholm lægger vægt på gensidig respekt, tydelighed og ærlighed i samarbejdet med forældrene, og vi ønsker en hyppig kontakt med forældrene, så vi gensidigt kan informere om barnets aktuelle situation.

Hjortholm tilbyder udviklingsstøttende samtaler med fokus på forældre og barn, og vi varetager støttet samvær indenfor en individuelt aftalt ramme. Barnets familie er altid velkomne på Hjortholm efter aftale og kan benytte en lejlighed, hvor de i kortere eller længere perioder kan være sammen med barnet.

Hjortholm familiearbejde tager udgangspunkt i den opfattelse, at børn har de bedste udviklingsmuligheder, når forældrene inddrages i børnenes liv i den udstrækning, det er muligt.

Derfor tilskynder vi, at forældrene deltager i det halvårlige statusmøde vedrørende deres barn, ligesom forældre kan deltage i eller varetage forskellige omsorgsopgaver, såsom lægebesøg, tøjindkøb, frisør osv.

Barnet har en primærpædagog tilknyttet, som varetager kontakten til hjemmet samt netværket.

Samarbejde med den anbringende kommune

Hjortholm samarbejder med den anbringende kommune, så vi gensidigt kan udveksle oplysninger, der er relevante for barnets udvikling. Under anbringelsen har vi løbende kontakt til barnets sagsbehandler, der også deltager i de halvårlige statusmøder sammen med forældrene.

Legehus i Hjortholms have.

 

Slotsparken