FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Sådan bygger du et slot Podcast Skolemateriale Køb billetter Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Hjælp til skolegang for afghanske børn Støtte til børn i Ukraine BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Prospekt af Jægerspris Slot, malet af Hans Heinrich Eegberg,1745. Foto: H. Ledet

Slottets historie

Slottets bygningshistorie er beskrevet i bogen "Jægerspris" af Torben Holck Colding, udgivet af Stiftelsen i 1978. Bogen kan købes i museumsbutikken på slottet.

Bygningshistorien kan inddeles i følgende perioder:

 

1. Abrahamstrup - det middelalderlige slot

Den middelalderlige del kan ses, som den høje centrale del af slottets nordfløj. Det vides ikke nøjagtigt, hvornår denne del er opført. 

Formentlig har der på dette sted tidligere ligget en kongsgård. I 1932 blev Abrahamstrups nordfacade afrenset. I 1999 skete det samme på sydfacaden og Christian IV's trappetårn. På de gamle mure ses tydeligt omridsene af de nu tilmurede vinduer og døre fra middelalderen. 

 

2. Christian IV's ombygninger

Efter ordre fra Christian IV opførtes gennem perioden 1590 - 1600 underste etage af Sydfløjen uden forbindelse til middelalderbygningen. I midten var der på dette tidspunkt en hvælvet port. Christian IV stod også i 1623 for opførelsen af trappetårnet på sydfacaden af middelalderbygningen.

 

3. Prins Carls ombygning

Gennem årene 1721 - 1722 forestod Frederik IV's broder prins Carl omfattende bygningsmæssige ændringer.

Sydfløjen blev forhøjet med en etage, og det gamle saddeltag på Abrahamstrup blev lagt om til et valmtag. Samtidig blev nord- og sydsiden forsynet med frontispicer.

I sydfløjen blev porten tilmuret. Tilkørslen blev flyttet til en trævindebro fra slottes vestside. Formentlig er det generalbygmester J. C. Ernst, der har ledet disse byggearbejder.

 

4. Christian VI's ombygning

Christian VI overtog Jægerspris slot og gods efter Prins Carls død i 1729. J. C. Ernst forestod gennem årene 1730-32 opførelsen af Østfløjen, som forbinder Abrahamstrup med Sydfløjen. Denne tilbygning udgjorde herefter den centrale del af slotsanlægget. 

 

5. Frederik V's ombygning

Christian VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik (V). I 1744 påbegyndtes en ny ombygning under ledelse af hofbygningsinspektør Johann Soherr.

Kuppelen på Christian IV's trappetårn blev fjernet og erstattet af et spir. 1745 - 46 opførtes en tilbygning i to etager til Abrahamstrup. Dermed var de større tilbygninger afsluttet. Slottet havde derved fået sit nuværende grundrids, som en u-form med åbning mod vest.

Jægerspris Slot. Foto:H. LedetKong Christian d. IV stod for tilbygninger på Jægerspris Slot i perioden 1590 - 1623.


Tidslinje

Se slottets og Danmarks historie på en tidslinje!

Klik her: TIDSLINJE

Jægerspris Slot - østfløjen. Foto: N.Sættem