FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Særudstilling Sommerferieaktiviteter Koncerter og Andre Arrangementer Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN Hjortholm Birkebo Slotsskolen
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Støtte til Syriske Flygtningebørn Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt Stillingsopslag
OM LEGATER Fonden Mindefonden

Stiftelsen støtter projekt for syriske flygtninge.Hvis man medregner antallet af illegale flygtninge, er der  formentlig over  1 mio. syriske flygtninge alene i Jordan.
Hovedparten søger til hovedstaden Amman og de andre større byer. De forsøger at skaffe sig en bolig ved at leje mere eller mindre interimistiske værelser/lejligheder.
Mændene tilbyder typisk sin arbejdskraft som daglejere. Jordan har i forvejen en arbejdsløshed på over 20%. Det store antal flygtninge medfører stigende priser på lejemål og lavere mindstelønninger.

I de tæt befolkede og nærmest slumagtige boligområder har Dansk Flygtningehjælp haft succes med at etablere lokale Community Centre. Her er der specielt focus på børnene.En del af børnene går ikke i skole og lider af krigstraumer. 

Gennem foreløbig to år yder Stiftelsen støtte til til oprettelse af et nyt center i Amman (Nuzha Community Centre). Dansk Flygtningehjælp har overtaget en centralt placeret ejendom i en af de meste belastede og tættest befolkede bydele.Bygningen har stået tom gennem en årrække, og der er behov for en omfattende renovering.
Stiftelsens økonomiske bidrag er målrettet til indretningen og omfatter to dele: 1 - Establishing a Child Friendly Space (børnehave)  og 2 - Setting up a mobile cultural and educational space (skolelokaler).

Del 1 henvender sig til de mindre børn og omfatter inventar tilsvarende en dansk børnehave eller et fritidshjem med mulighed for forskellige aktiviteter.

Del 2 henvender sig til de lidt større og skolesøgende børn. I samarbejde med Libraries Without Borders opstilles et mobilt uddannelseslokale med adgang til internet, bøger mv. Libraries Without Borders sikrer løbende opdatering. 

Der ydes også psykologisk behandling til de traumatiserede børn.  


Stiftelsen yder støtte til etablering af et Community Center i Amman,  Jordan.


Se filmen

Se videoen (1:10 min)

Dansk Flygtningehjælp viser også videoen på Facebook - link her.I Nuzha Community Center i Jordan er der skabt rum for masser af læring, støttet af Stiftelsen.

Se videoen (1:01 min)


Se video om undervisning(3.32 min)