FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Særudstilling Herregårdenes Dag Skolemateriale Koncerter og Andre Arrangementer Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Ridetegn Jagtudlejning Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Støtte til Syriske Flygtningebørn BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt Stillingsopslag
OM LEGATER Fonden MindefondenKong Frederik d. VII og grevinde Dannner  i kongens arbejdsværelse på Christiansborg Slot - malet 1861 af J.V. Gertner.
Foto: Ole Woldbye.


Stiftelsens Fundats.

"Jeg undertegnede Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner, højsalig Kong Frederik den Syvendes Enke, har, ledet af det Ønske at stifte et varigt Minde om min højtelskede Gemal, Hans Majestæt Kong Frederik den Syvende, og om den Kjærlighed og Omhu, hvormed højsalig Kongen omfattede selv den fattigste og mest hjælpeløse af sine Undersåtter, besluttet at grundlægge en Stiftelse, hvis Bestemmelse skal være under Navn af "Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen , oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner" at yde fattige og ulykkelig stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger samtidig med, at Jægerspris Ejendom og navnlig Slottet med dets Omgivelser altid sikres en de Minder, som dertil knytte sig, værdig vedligeholdelse."

Sådan formulerede grevinde Danner indledningen til fundatsen for den fond, som i daglig tale betegnes "Stiftelsen".

D. 30.oktober 1873 underskrev grevinde Danner fundatsen, som skulle træde i funktion efter hendes død.

Kort efter rejste grevinden først til Tyskland og derfra videre over Milano til Génova.

Her blev hun ramt af sygdommen rosen, som udviklede sig til koldbrand. Natten mellem den 5. og 6. marts 1874 døde grevinde Danner i sin seng på hotellet. Fundatsen blev kongeligt konfirmeret 23. maj 1874.

Stiftelsen arvede grevindens ejendomme i Hornsherred omfattende Jægerspris gods og slot. I årene herefter opførtes børnehjemsbygningerne omkring Slotsgården.

Behovet for børnehjemspladser var stort. I 1886 husede Stiftelsen 338 børn fordelt på 17 hjem. Dertil kom i en kortere periode 25 børn i pleje på københavnske børnehjem betalt fra Jægerspris.

Stiftelsens virksomhed følger fortsat de overordnede rammer, der er fastlagt af grevinde Danner i fundatsen.

 

Uddelingspolitik.

Det primære formål er tilskud og ydelser til gavn for udsatte børn og unge. Stiftelsen har indgået driftsoverenskomst med Frederikssund Kommune omkring børnehjemmet "Danners Børn". Gennem forskellige samarbejdsrelationer er Stiftelsen involveret i forskellige projekter, som virker til gavn for udsatte børn og unge. Disse er omtalt under siden Samarbejdspartnere.

I fundatsen er det fastlagt, at Stiftelsen skal sikre en værdig vedligeholdelse af slottet, dets samlinger og omgivelser. Gennem de seneste år har Stiftelsen udført omfattende vedligeholdelsesprojekter såvel ud- som indvendigt på slottet. Den historiske Mindelund i parken og Slotshegnet er gennemgribende restaureret.

Museet på Jægerspris Slot har sin oprindelse i fundatsens bestemmelser om bevarelse af mindestuer efter Frederik den Syvende. Museet drives af Stiftelsen uden offentligt tilskud.

I fundatsen  skrev grevinde Danner: "Men i øvrigt er det mit Ønske og Vilje, at Stiftelsen altid skal betragtes som en privat og ikke som en offentlig Stiftelse,.."

Stiftelsen er i dag en erhvervsdrivende fond, som drives for egne midler. Det økonomiske driftsgrundlag er et jordtilliggende på godt 3.100 ha. Heraf er ca. 2.000 ha. skov og 1.100 ha. agerjord. Stiftelsen står selv for skovdriften. Landbrugsjorderne bortforpagtes.

På trods af tidernes skiften er de grundlæggende tanker bag den oprindelige fundats opretholdt. Grevinde Danner skabte en fond, som fortsat yder et bidrag til gavn for socialt dårligt stillede børn og unge.

For samfundet er der - på privatøkonomiske vilkår - bevaret og for fremtiden sikret et kulturhistorisk klenodie.

Grevinde Danners våbenskjold med teksten: "La fidelité est ma gloire" (Troskab er min ære).

Link til fundatsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspirs>Link til beretning for år 2020.