FORSIDE
×
BØRN & UNGE Din hverdag Støtte og tryghed Dit værelse Fælles rum Omgivelser Skole Fritid Maden Besøg
FORÆLDRE
AFDELINGER Hjortholm behandlingshjem Birkebo akut- og observationsinstitution Efterværn - udslusning for unge Slotsskolen
VORES INDSATS Behandling på Hjortholm Observation og udredning på Birkebo Akutanbringelse på Birkebo Ophold på Birkebo Undervisningen i Slotsskolen Faglige tilgange Pædagogisk praksis Værdier Kompetencer
OM DANNERS BØRN Medarbejdere Bestyrelse og direktion Samarbejde Et slot for børn Socialtilsynet Tilbudsportalen Persondata

Om Danners Børn


Medarbejdere

Uddannede pædagoger har den primære kontakt med børnene.

Læs mere: Medarbejdere


Bestyrelse og direktion

Danners Børn er en selvejende institution under Kong Frederik 7´s Stiftelse på Jægerspris Slot.

Bestyrelse og direktør for Kong Frederik d. 7´s Stiftelse er de øverste ansvarlige.

Læs mere: Bestyrelse og direktion


Samarbejde

Danners Børn samarbejder med en lang række aktører med henblik på at yde den bedste støtte til barnet, den unge og familien.

Læs mere: Samarbejde


Et slot for børn

Ved Grevinde Danners død i 1874 overgik Jægerspris Slot efter grevinde Danners ønske til en fond, der i daglig tale kaldes Stiftelsen.

Grevinde Danner bestemte, at Jægerspris Gods skulle anvendes "til gavn for fattige og efterladte piger". Måske fordi hun selv kendte til modgang og betydningen af at få en hjælpende hånd.

Læs mere: Et slot for børn


Socialtilsynet

Socialtilsynet under Socialstyrelsen holder øje med, at tilbud som Danners Børn gør det bedst mulige for børn og unge.

Læs mere: Socialtilsynet


Tilbudsportalen

Tilbudsportalen formidler oplysninger om plejefamilier, tilbud til børn og unge som er udsatte eller har en funktionsnedsættelse samt tilbud til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Her kan sagsbehandlere og andre læse om det enkelte tilbud - herunder også Danners Børn.

Læs mere: Tilbudsportalen

”Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på baggrund af det udførte tilsyn, at Danners Børn fortsat leverer høj faglig kvalitet, drives kompetent med et relevant udviklingsfokus og lever op til kriterierne i kvalitetsmodellen...”

Fra socialtilsynets besøg 2020