FORSIDE
×
BØRN & UNGE Din hverdag Støtte og tryghed Dit værelse Fælles rum Omgivelser Skole Fritid Maden Besøg
FORÆLDRE
AFDELINGER Hjortholm behandlingshjem Birkebo akut- og observationsinstitution Efterværn - udslusning for unge Slotsskolen
VORES INDSATS Behandling på Hjortholm Observation og udredning på Birkebo Akutanbringelse på Birkebo Ophold på Birkebo Undervisningen i Slotsskolen Faglige tilgange Pædagogisk praksis Værdier Kompetencer
OM DANNERS BØRN Medarbejdere Bestyrelse og direktion Samarbejde Et slot for børn Socialtilsynet Tilbudsportalen Persondata

Afdelinger


Danners Børn omfatter afdelingerne:


Hjortholm behandlingshjem

På Hjortholm tilbyder vi døgnbehandling i miljøterapeutiske omgivelser, til børn og unge med emotionelle, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. 

Vi har plads til 10 børn i alderen 6-18 år, som ved indskrivningen fortrinsvis er mellem 6 og 10 år.

Læs mere: Hjortholm 


Birkebo akut- og observationsinstitution

Birkebo modtager børn og unge og udreder dem med hensyn til udvikling, ressourcer, vanskeligheder og støttebehov. 

Birkebo er for børn og unge i alderen 6-18 år. Der kan være op til 10 børn/unge på afdelingen.

Vi modtager børn og unge akut og kan komme her med helt kort varsel, døgnet rundt, alle årets dage. 

Læs mere: Birkebo


Efterværn - udslusning for unge

På Danners Børns efterværnsafdeling kan bo op til 4 unge i alderen 18 - 22 år (23 år ved ophør). 

Afdelingen er for unge, som har behov for fortsat støtte til udvikling af kompetencer, socialt, følelsesmæssigt og praktisk, til at klare en selvstændig voksentilværelse. 

Læs mere: Efterværn


Slotsskolen

Slotsskolen på Jægerspris Slot, er den interne skole på Danners Børn. 

Slotsskolen har plads til i alt 24 elever fra 0. - 10. klasse.

En del af eleverne er børn og unge, der er anbragt på Danners Børns døgninstitutionsafdelinger, Birkebo og Hjortholm. 

Skolen modtager også elever ude fra, der går på skolen i dagbehandlingstilbud. 

Læs mere: Slotsskolen

Boldbanen her ved afdeling Birkebo er en populær aktivitet på Danners Børn.