FORSIDE
×
BØRN & UNGE Din hverdag Støtte og tryghed Dit værelse Fælles rum Omgivelser Skole Fritid Maden Besøg
FORÆLDRE
AFDELINGER Hjortholm behandlingshjem Birkebo akut- og observationsinstitution Efterværn - udslusning for unge Slotsskolen
VORES INDSATS Behandling på Hjortholm Observation og udredning på Birkebo Akutanbringelse på Birkebo Ophold på Birkebo Undervisningen i Slotsskolen Faglige tilgange Pædagogisk praksis Værdier Kompetencer
OM DANNERS BØRN Medarbejdere Bestyrelse og direktion Samarbejde Et slot for børn Socialtilsynet Tilbudsportalen Persondata

Forældre


Vi lægger vægt på gensidig respekt, tydelighed og ærlighed i vores samarbejde med forældrene. 

Vi ønsker en hyppig kontakt med forældrene, så vi gensidigt kan informere om barnets/den unges aktuelle situation.

Vi tilbyder udviklingsstøttende samtaler med fokus på forældre og barn. 

Vi varetager støttet samvær inden for en individuelt aftalt ramme.


Forældre er velkomne

Barnets forældre er altid velkomne efter aftale og kan benytte en lejlighed, hvor de i kortere eller længere perioder kan være sammen med barnet/den unge.

Vi er af den opfattelse, at børn har de bedste udviklingsmuligheder, når forældrene inddrages i børnenes liv i den udstrækning, det er muligt.

Derfor ser vi meget gerne, at forældrene deltager i møder vedrørende deres barn. 

Forældre kan deltage i eller varetage forskellige omsorgsopgaver, såsom lægebesøg, tøjindkøb, frisør osv. efter aftale.

Barnet/den unge har en primærpædagog tilknyttet, som varetager kontakten til hjemmet samt til familie eller venner.


Familie og venner

Anden familie og venner er også efter aftale velkomne til at besøge barnet/den unge. 

Vi støtter også besøg og deltagelse i aktiviteter uden for Danners Børn i det omfang, det er muligt og ønskeligt.

"Forældrene søges fortsat inddraget respektfuldt og anerkendende, og altid med udgangspunkt i det konkrete barns behov."

Fra socialtilsynets besøg 2020