FORSIDE
×
BØRN & UNGE Din hverdag Støtte og tryghed Dit værelse Fælles rum Omgivelser Skole Fritid Maden Besøg
FORÆLDRE
AFDELINGER Hjortholm behandlingshjem Birkebo akut- og observationsinstitution Efterværn - udslusning for unge Slotsskolen
VORES INDSATS Behandling på Hjortholm Observation og udredning på Birkebo Akutanbringelse på Birkebo Ophold på Birkebo Undervisningen i Slotsskolen Faglige tilgange Pædagogisk praksis Værdier Kompetencer
OM DANNERS BØRN Medarbejdere Bestyrelse og direktion Samarbejde Et slot for børn Socialtilsynet Tilbudsportalen Persondata

Medarbejdere


Ledelsen på Danners Børn består af en forstander og en afdelingsleder, der varetager opgaver på begge afdelinger. 

Uddannede pædagoger har den primære kontakt med børnene.

En uddannet psykolog har det behandlingsmæssige ansvar.

En uddannet socialrådgiver varetager opgaver for begge afdelinger. 

Desuden er der ansat medarbejdere med ansvar for forplejningen til børnene.

Ledelsen lægger vægt på, at personalet har relevant uddannelse og løbende videreuddanner sig. 

Der er kontinuerligt nye projekter i gang, hvor der arbejdes med løbende vedligeholdelse af den faglige ekspertise, og der indhentes ny viden på temadage, via supervision og planlagte efteruddannelsesforløb.

"Tilsynet vurderer fortsat, at ledelsen samt medarbejderne på de nu tre godkendte afdelinger på Danners Børn i meget høj grad besidder yderst relevante kompetencer."

Fra socialtilsynets besøg 2020.