FORSIDE
×
BØRN & UNGE Din hverdag Støtte og tryghed Dit værelse Fælles rum Omgivelser Skole Fritid Maden Besøg
FORÆLDRE
AFDELINGER Hjortholm behandlingshjem Birkebo akut- og observationsinstitution Efterværn - udslusning for unge Slotsskolen
VORES INDSATS Behandling på Hjortholm Observation og udredning på Birkebo Akutanbringelse på Birkebo Ophold på Birkebo Undervisningen i Slotsskolen Faglige tilgange Pædagogisk praksis Værdier Kompetencer
OM DANNERS BØRN Medarbejdere Bestyrelse og direktion Samarbejde Et slot for børn Socialtilsynet Tilbudsportalen Persondata

Et slot for børn


Ved Grevinde Danners død i 1874 overgik Jægerspris Slot efter grevinde Danners ønske til en fond, der i daglig tale kaldes Stiftelsen.

Grevinde Danner bestemte, at Jægerspris Gods skulle anvendes "til gavn for fattige og efterladte piger". Måske fordi hun selv kendte til modgang og betydningen af at få en hjælpende hånd.

Den dag i dag bliver Grevinde Danners ønsker respekteret, og bygningerne omkring slottet huser år efter år børn, der i en kortere eller længere periode, har behov for støtte og omsorg.

Dermed lever ånden fra Grevinde Danner videre som en aktiv del af slottet, og i erkendelse af hendes betydning for stedet fejrer børnehjemmet hvert år den 7. august Frederik d. 7. og Grevinde Danners bryllupsdag.


Grevinde Danners slot

Grevinde Danner, der oprindelig hed Louise Rasmussen, blev gift med Kong Frederik d. 7. i 1850.

Aristokratiet og det højere borgerskab så ikke med velvillige øjne på kongens ægteskab med Louise Danner, der var et såkaldt uægte barn og selv havde et barn uden for ægteskab.

Hun var ikke fin nok. Men kongen og Louise elskede hinanden højt og trodsede modviljen. Og det er jo et eventyr i sig selv.

Måske var det en kærlighedsgave, da kongen på grevindens fødselsdag den 21. april i 1854 købte Jægerspris Slot. Her opholdt de sig ofte sammen indtil kongens død i 1863.

Jægerspris Slot daterer sig helt tilbage til middelalderen, og der har været mange konger, som har sat deres skiftende præg på slottet.

Trods konger og andre aristokrater så er det - set med eftertidens øjne - mest af alt Grevinde Danners Slot.


Samfundssind

Kong Frederik d. 7. blev kaldt Frederik Folkekær, og der er ingen tvivl om, at Kongen og Grevinde Danner havde samfundssind.

Det var under Kong Frederik d. 7., at enevælden blev afskaffet og folkestyret indført.

I årene efter grevindens død i 1874 blev børnehjemsbygningerne opført omkring Slotsgården. Behovet var stort og i 1886 boede der 338 piger fordelt på 17 hjem. 

Dermed var Stiftelsen en af de største børneinstitutioner i Danmark, og det private børnehjem har haft stor indflydelse på børneforsorgens udvikling. Siden 1950'erne har der også været optaget drenge.

Grevinde Danner iført sin brudekjole.

Grevinde Danner var en fortaler for omsorg og støtte til dårligt stillede børn og unge. Oliemaleriet er udført i 1850 af David Monies.

"Frøken Dickudt med Børnene i Børne- Hjemmet paa Jægerspriis. Indstiftet af Hendes Naade Lehnsgrevinde Louise af Danner. Den 7de August 1867."

Sådan lyder den håndskrevne tekst på det gamle fotografi fra det oprindelige børnehjem.