FORSIDE
×
BØRN & UNGE Din hverdag Støtte og tryghed Dit værelse Fælles rum Omgivelser Skole Fritid Maden Besøg
FORÆLDRE
AFDELINGER Hjortholm behandlingshjem Birkebo akut- og observationsinstitution Efterværn - udslusning for unge Slotsskolen
VORES INDSATS Behandling på Hjortholm Observation og udredning på Birkebo Akutanbringelse på Birkebo Ophold på Birkebo Undervisningen i Slotsskolen Faglige tilgange Pædagogisk praksis Værdier Kompetencer
OM DANNERS BØRN Medarbejdere Bestyrelse og direktion Samarbejde Et slot for børn Socialtilsynet Tilbudsportalen Persondata

Slotsskolen


Slotsskolen på Jægerspris Slot, er den interne skole på Danners Børn. 

Skolen er en specialskole i følge lov om folkeskolen § 20 stk. 2. 

Eleverne kan visiteres fra alle kommuner. Elever visiteres gennem PPR- Frederikssund.

Slotsskolen har plads til i alt 24 elever fra 0. - 10. klasse.

En del af eleverne er børn og unge, der er anbragt på Danners Børns døgninstitutionsafdelinger, Birkebo og Hjortholm. 

Skolen modtager også elever ude fra, der går på skolen i dagbehandlingstilbud.


Undervisning med udgangspunkt i den enkelte

Slotsskolens formål er at give børn/unge med indlæringsmæssige og/eller psykiske, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder mulighed for at komme i trivsel, og til at blive i stand til at modtage læring, og komme i såvel personlig som social og faglig udvikling. 

Helt overordnet er det målsætningen, at eleverne udvikler faglige og personlige kompetencer til at kunne indgå i de almene skoletilbud i folkeskolen.


Trygge rammer

Skolen er indrettet med både store lokaler til fælles undervisning og flere mindre lokaler, hvor elever, der har behov for at sidde afskærmet, kan modtage undervisning. 

Skolen er indrettet med moderne elektroniske hjælpemidler, IT – udstyr, og bl.a. interaktive tavler i undervisningslokalerne. 

Skolen råder tillige over værksted, køkken, sportshal, bålhus samt en naturgrund, som bruges i undervisningen til kreative og fysiske udfoldelser.

Undervisningen i Slotsskolen

Undervisningen foregår i et trygt miljø og tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Læs mere: 

Undervisningen i Slotsskolen


Dagbehandlingstilbud på Slotsskolen

Dagbehandlingstilbuddet er åbent for eksterne elever. Eleverne kan visiteres fra alle kommuner.

Download pjece (PDF):

Dagbehandlingstilbud på Slotsskolen