STIFTELSEN
 
Fundats og Uddelingspolitik
Bestyrelse og direktion
Naturbørnehave - Fasangården
Dannerkollegiet
Dannerboliger
Støtte til Syriske Flygtningebørn
Samarbejdspartnere
Boligudlejning
Forpagtning
Stiftelsen på skrift
"Jægersprisere"
Kontakt
Stillingsopslag
 
   

Bestyrelse:

advokat Henrik Dahl -  formand

fhv. embedslæge Marianne Søeby

redaktør forfatter dr.phil. Bo Lidegaard

 

Direktion: 

direktør Nils Sættem

 

   

Grevinde Danners våbenskjold