STIFTELSEN
 
Fundats og Uddelingspolitik
Bestyrelse og direktion
Naturbørnehave - Fasangården
Dannerkollegiet
Dannerboliger
Støtte til Syriske Flygtningebørn
  Film
Samarbejdspartnere
Boligudlejning
Forpagtning
Stiftelsen på skrift
"Jægersprisere"
Kontakt
Stillingsopslag
 
   

Stiftelsen støtter projekt for syriske flygtninge.



Hvis man medregner antallet af illegale flygtninge, er der  formentlig over  1 mio. syriske flygtninge alene i Jordan.
Hovedparten søger til hovedstaden Amman og de andre større byer. De forsøger at skaffe sig en bolig ved at leje mere eller mindre interimistiske værelser/lejligheder.
Mændene tilbyder typisk sin arbejdskraft som daglejere. Jordan har i forvejen en arbejdsløshed på over 20%. Det store antal flygtninge medfører stigende priser på lejemål og lavere mindstelønninger.

I de tæt befolkede og nærmest slumagtige boligområder har Dansk Flygtningehjælp haft succes med at etablere lokale Community Centre. Her er der specielt focus på børnene.En del af børnene går ikke i skole og lider af krigstraumer. 

Gennem foreløbig to år yder Stiftelsen støtte til til oprettelse af et nyt center i Amman (Nuzha Community Centre). Dansk Flygtningehjælp har overtaget en centralt placeret ejendom i en af de meste belastede og tættest befolkede bydele.Bygningen har stået tom gennem en årrække, og der er behov for en omfattende renovering.
Stiftelsens økonomiske bidrag er målrettet til indretningen og omfatter to dele: 1 - Establishing a Child Friendly Space (børnehave)  og 2 - Setting up a mobile cultural and educational space (skolelokaler).

Del 1 henvender sig til de mindre børn og omfatter inventar tilsvarende en dansk børnehave eller et fritidshjem med mulighed for forskellige aktiviteter.

Del 2 henvender sig til de lidt større og skolesøgende børn. I samarbejde med Libraries Without Borders opstilles et mobilt uddannelseslokale med adgang til internet, bøger mv. Libraries Without Borders sikrer løbende opdatering. 

Der ydes også psykologisk behandling til de traumatiserede børn.  

   


Stiftelsen yder støtte til etablering af et Community Center i Amman,  Jordan.


Se filmen

Se videoen (1:10 min)

Dansk Flygtningehjælp viser også videoen på Facebook - link her.



I Nuzha Community Center i Jordan er der skabt rum for masser af læring, støttet af Stiftelsen.

Se videoen (1:01 min)