STIFTELSEN
 
Fundats og Uddelingspolitik
Bestyrelse og direktion
Naturbørnehave - Fasangården
Dannerkollegiet
Dannerboliger
Støtte til Syriske Flygtningebørn
Samarbejdspartnere
Boligudlejning
Forpagtning
Stiftelsen på skrift
"Jægersprisere"
Kontakt
Stillingsopslag
 
   

Samarbejdspartnere

Stiftelsen har udlejet eller bortforpagtet en del af ejendommene under Jægerspris gods og deltager i andre samarbejdsprojekter.

Her er en oversigt over de mangeartede aktiviteter, som ikke drives af Stiftelsen selv:

Forælder Fonden

Stiftelsen har indgået en samarbejdsaftale med Forælder Fonden omkring drift af Dannerkollegiet for enlige forsørgere med mindreårige børn. Kollegiet omfatter 10 mindre lejligheder, hvor enlige forsørgere kan bo mens de er i uddannelse. Kollegiet er nyindrettet og er beliggende op til Jægerspris Slot og park.

Danner.

Stiftelsen og organisationen Danner har fundet sammen i et projekt med det formål, at bringe voldsramte kvinder med børn mulighed for at komme videre. I en bygning omkring slotsgården er der indrettet 6 lejligheder, Dannerboliger, hvor familier kan bo i en periode med socialfaglig støtte. 

Dansk Flygtningehjælp.

Foreløbig for en to årig periode yder Stftelsen støtte gennem Dansk Flygtningehjælp til etablering af et lokal community center for syriske flygtningebørn i Amman i Jordan.

Københavns Kommunes børnehjem

På Stiftelsens jorder har Københavns Kommune et børnehjem, Donekrogen. Det er et behandlingshjem, hvor børnene opholder sig gennem en længere årrække. Syd for Færgelundsskoven har Københavns Kommune opstartet en institutiton, Nexus, for unge, som skal trækkes væk fra de belastede miljøer i byen. Institutionen har til huse i de lokaler, der blev ledige efter nedlæggelsen af døgninstitutionen, Egelundshuset.  


 

Børneforsorg for handicappede børn og unge

Skovridergården og Skovlyst er i dag indrettet til brug for handicappede børn og unge under indstitutionen Granbohus.

 

Frederikssund Kommunes naturværksted

og Slotsgårdens Børnehave.

Naturværkstedet "Fasangården" er igangsat af - den nu tidligere - Jægerspris Kommune. Her kommer på skift børn fra alle Kommunens børnehaver.

"Slotsgårdens Børnehave" holder til i bygningen, som ligger øst for og op til indkørslen til slotsgården.

 

Egnsmuseet Færgegården

Den gamle Færgegård fungerer som egnsmuseum for Frederikssund Kommue. I dag er egnsmuseet administrativt knyttet til Roskilde Museum.

 

Café Danner

I Slotsgården kan de mange besøgende til slot, park og skov gøre ophold på Café Danner. Her serveres økologisk mad.

 

Kulturhus og turistinformation

Rejsestalden ved Jægerspris Slotskro er i et samarbejde med den tidligere Jægerspris Kommune og Stiftelsen gennemgribende renoveret. Bygningen benyttes til kulturhus og turistinformation.

Slotsparkens Friskole

Den gamle Slotskro huser nu Slotsparkens Friskole. På initiativ fra nogle lokale borgere, danner kroen ramme om en privat grundskole. Fra starten er der tilmeldt mere end 70 elever.  

Landbrug, militær og golf

Samtlige landbrugsarealer er bortforpagtede. De tre hovedgårde indgår i en fælles aftale med Forsvaret. Egelundsgården er omdannet til golfbane for Frederikssund Golfklub.

 

   

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse

Læs om Stiftelsens egne driftsområder her: Stiftelsen


Links til samarbejdspartnere:

Forælder Fonden

Danner.

Dansk Flygtningehjælp.

Frederikssund Kommune

Donekrogen

Egnsmuseet Færgegården

Granbohus

Frederikssund Golfklub

Cafe-Danner

Rejsestalden

Slotsparkens Friskole

Forsvaret