STIFTELSEN
 
Fundats og Uddelingspolitik
Bestyrelse og direktion
Naturbørnehave - Fasangården
Dannerkollegiet
Dannerboliger
Støtte til Syriske Flygtningebørn
Samarbejdspartnere
Boligudlejning
Forpagtning
Stiftelsen på skrift
"Jægersprisere"
Kontakt
Stillingsopslag
 
   

Stiftelsen på skrift

"Mindelunden ved Jægerspris Slot" 

 Til markering af afslutningen af restaureringsprojektet af Mindelunden har Stiftelsen i efteråret 2012 udgivet en ny guidebog "Mindelunden ved Jægerspris Slot" ved kunsthistoriker Karin Kryger. Fotografierne af de enkelte støtter er optaget af den lokale fotograf Jan Bruun Andersen.

Bestil bogen i netbutikken.

"Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse"

I anledning af 100-års jubilæet i 1974 udkom bogen "Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse".

Her har sagkyndige udførligt redegjort for Stiftelsens historiske baggrund.

Bestil bogen i netbutikken

 

"Stiftelsestøser - Kongebørn"

I 1987 udkom bogen "Stiftelsestøser - Kongebørn" skrevet af historiker og tidligere børnehjemsbarn Lis Petersen.

I denne bog er kildematerialet bidrag fra 160 kvinder, som fortæller om deres barndomserindringer fra Stiftelsens børnehjem. Bogen er udgået, men kan lånes på de fleste biblioteker.

  

"Kong Frederik d. 7. Stiftelse 125 år"

I anledning af 125-års jubilæet udkom i 1999 en beretning på bogform, som omhandler Stiftelsens mangesidede nutidige samarbejdsrelationer.

I dag realiseres formålet gennem et samspil med flere forskellige samarbejdspartnere.

Bestil bogen i netbutikken