JÆGERSPRIS SLOT
 
Museum
Særudstilling
Koncerter og Andre Arrangementer
Oplev museet
Park
Mindelunden
Guidebog til Mindelunden
Café Danner
Slottets historie
Restaureringsprojekt
Tårnuret
 
   

Troen, håbet og kærligheden

Fortællingen om en dramatisk periode i Danmarks og Europas historie 

Syd for Jægerspris Slot ligger Skibby kirke. Her fandtes for mange år siden indmuret i kirkevæggen en krønike, skrevet på latin i begyndelsen af 1500-tallet af teologen og humanisten Povl Helgesen. Her fortæller han om tiden før reformationen i Danmark og om det taktisk-politiske spil mellem den katolske kirke, kongen og den lutherske bevægelse. Krøniken slutter brat midt i sætningen: ”mens alt dette skete………..” Men hvad var det da der skete dengang for mange år siden?

I Danmark tager det sin begyndelse i 1513, da Christian 2. bliver konge efter sin far kong Hans. I de følgende år kæmper konge, adel, borger og kirke en magtkamp, som kongen taber og efterfølgende må flygte med sin familie til udlandet. Efter ni år i landflygtighed vender Danmarks afsatte konge hjem til et livsvarigt fangenskab i sit eget fædreland.


Christian 2.

I Europa starter begivenhederne i 1517, da Martin Luther, munk og magister ved universitetet i Wittenberg i Tyskland, trodser Romerkirken og starter reformationen, der sætter hele den europæiske befolkning i bevægelse.

Den religionskrig mellem katolikker og protestanter, der flammer i Europa når hurtigt til det katolske Danmark. Det er en krig, der ikke bare splitter befolkningen, men også venner og familier. Kong Christian 2. og hans unge hustru, dronning Isabella(i Danmark Elisabeth) tilslutter sig Luther og trodser dermed dronningens magtfulde bror, Europas mægtigste kejser Karl 5., der var en af reformationens største modstandere.

Religionskrigen var ikke kun et spørgsmål om tro, men også om magt, privilegier og social retfærdighed. I Danmark udløste det i 1534 en regulær borgerkrig, der varede i to år. I 1536 blev den evangelisk-lutherske kirke statsreligion i Danmark. Adelen og den katolske kirke havde tabt magt og privilegier, sejrherren var kongen. Men det var ikke Christian 2., der fortsat sad fanget. Landets magtfulde hersker hed nu kong Christian 3.

 

Udstillingen kan ses i perioden 8.april til 29.oktober, tirsdag – søndag kl. 11-16.


  

   


 Martin Luther


Åbent tirsdag- søndag kl. 11 - 16

Periode: 8. april - 29.oktober

I påsken åbent alle dage.


Læs mere om museet

Åbningstider

Entrépriser

Rundvisniger i parken og Slotshegnet.


Dronning Isabella