STIFTELSEN
 
Fundats og Uddelingspolitik
Bestyrelse og direktion
Naturbørnehave - Fasangården
Dannerkollegiet
Støtte til Syriske Flygtningebørn
Samarbejdspartnere
Boligudlejning
Forpagtning
Stiftelsen på skrift
"Jægersprisere"
Kontakt
Stillingsopslag
 
   4.afd. børnehjemmet Fasangården. E. Ric Hansen foto fra 1960'erne.

 

”Jægersprisere”

På denne side gives oplysninger til dem, som har har haft en del af deres opvækst på Stiftelsens børnehjem.

Hvis du har boet på Stiftelsens børnehjem kan du benytte værelser på vandregangen og i Kavalerfløjen til kortere ferieophold.

Sommerfesten afholdes i 2018 søndag d. 10. juni.

Cafe Danner serverer morgenkaffe kl. 10.

Middag i Rebekkasalen kl. 12.

Nærmere information i ”Jægerspris Nyt”.

Tilmelding til sommerfesten senest d. 28. maj 2018.

Henvendelse om ferieophold og tilmelding til sommerfesten kan ske til:

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Slotsgården 20
3630 Jægerspris
email: kf@kongfrederik.dk , tlf. 47 53 10 04.

Henvendelse kan også ske her: Jægersprisere

 

   

Bryllupsdagen

I år 2017 afholdes bryllupsdagen mandag d. 14. august. 

Dagens program vil være: 

Arrangementet indledes med kransenedlæggelse kl. 14.00 ved grevinde Danners grav og derefter ved kong Frederik VII's buste. Dagen afsluttes med underholdning i Rebekkasalen.

"Jægersprisere" kan tilmelde sig til Stiftelsen, tlf. 47 53 10 04, email: kf@kongfrederik.dk eller ved benyttelse af linket: Jægersprisere.

Tilmelding senest tre dage før arrangements afholdelse.

Møder i KFUK.

De kommende møder afholdes:

2. oktober 2017 kl. 12 - 15.

Tilmelding til Lis Holm Olesen på mobil 29 80 16 11 - gerne pr. sms.