STIFTELSEN
 
Fundats og Uddelingspolitik
Bestyrelse og direktion
Naturbørnehave - Fasangården
Dannerkollegiet
Dannerboliger
Støtte til Syriske Flygtningebørn
Samarbejdspartnere
Boligudlejning
Forpagtning
Stiftelsen på skrift
"Jægersprisere"
Kontakt
Stillingsopslag
 
   

Forpagtning

Stiftelsen bortforpagter markarealer til landbrugsdrift og engarealer til græsning.

Hvis man er interesseret i at forpagte et areal, kan der sendes en forespørgsel til:

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
Slotsgården 20
3630 Jægerspris
email: kf@kongfrederik.dk

Man kan også forespørge her: Forpagtning

Husk at angive ønsker til arealets størrelse, og hvad det skal benyttes til.